En golfklubba består av ett skaft, med grepp och ett huvud. Klubban är också konstruerad på så sätt att skaftet skall vara rakt och ha samma böjningsegenskaper i alla riktningar. Golfklubbor förekommer i tre olika typer; Järnklubbor, träklubbor och putter. Beroende på vilka förutsättningar bollen befinner sig i jämfört med hålet så uppfyller klubborna olika funktioner.

Träklubban används vid slag av längre avstånd. Namnet härstammar från att träklubbans huvud förr, precis som de låter, just bestod utav trä.

Järnklubban används vid kortare slag, främst vid inspel mot greenen. Vanligtvis har denna typ av golfklubbor en längd på mellan 90-100 cm samt har ett loft på mellan 16-45 graders vinkel.

Puttern används endast när bollen befinner sig på greenen. Puttern sägs också rent generellt vara den mest individuella klubban då den förekommer i många olika utseenden och varianter.

Golfklubborna benämns efter en numerär benämning där klubbhuvudenas grad/vinkel skiljer sig.
Vilken golfklubba just du bör välja beror främst på svingteknik, styrka och längd. Är du kvinna bör du välja klubbtyp L (lady). Denna klubba lämpar sig bättre för kvinnor på så vis att den generellt har ett smalare skaft samt har en högre ”flex”.